Twelve-year-old Elle spends a hot and boring summer’s day at home. Something is wrong with the family but they continue their lives as usual without talking about it. The unspoken issue creates a quiet and tense atmosphere in the home. TSS12-åriga Elle tillbringar en varm och tråkig sommardag hemma. Något är fel med familjen, men de fortsätter sina liv som vanligt utan att prata om det. Det outtalade skapar en tyst och spänd stämning i hemmet. TSS