Marco and Lisa have never met in real life but online, in computer games, they fight side by side against horrendous monsters every day. One day Lisa doesn’t show up. Marco suspects that something has happened and decides to find her.Marco och Lisa har aldrig träffats i verkligheten, men online i datorspel kämpar de sida vid sida mot fruktansvärda monster varje dag. En dag dyker inte Lisa upp, Marco befarar att något har hänt och bestämmer sig för att söka upp henne.