Big brother and little sister are squabbling in their room. All of a sudden little sister disappears down a hole in the floor. Big brother follows and they end up on the black seas where there are dangers lurking. Maybe it’s  a good thing that little sister knows how to play the flute?Storebror och lillasyster kivas i sitt rum. Plötsligt försvinner lillasyster ner i ett hål i golvet och storebror följer efter ut på det svarta havet där farligheterna finns. Kanske är det rent av ganska bra att ha en lillasyster som kan spela flöjt?