Elli works in a warehouse and steals cigarettes and other bits to afford travelling abroad. She leads a rather lonely life until she meets her boss’ teenage son and they develop an odd friendship. EKElli jobbar på lager och stjäl cigaretter och annat smått för att ha råd att resa utomlands. Hon lever ett ganska ensamt liv, tills hon träffar sin chefs tonårige son och de utvecklar en udda vänskap. EK