A man and a woman have travelled to the deepest jungle to photograph wild and exotic animals. Once the tripod is in place, they realise that it won’t be as easy as they had imagined. TCEn man och en kvinna har begett sig till djungelns djupaste dunge för att fotografera vilda och exotiska djur. Men när stativet är uppfällt är det inte så lätt som de först hade tänkte sig. TC