The main topic of conversation at school is that someone set fire to the nearby shooting range. Who is guilty? Twelve-year-old Thomas is called in for questioning by the school psychologist. He has some information to share, but the question is – is he telling the truth?

Det stora samtalsämnet i skolan är att någon satt eld på den närbelägna skjutbanan. Vem är skyldig? Tolvåriga Thomas kallas till förhör hos skolpsykologen. Han har en del information att komma med, men frågan är om han talar sanning?