Sharaf is one of the many refugees who risked their lives to get into the fort that is Europe. When he was only 16, he took his little brother and got on a boat from Morocco in the hope of a better life. EKSharaf är en av många flyktingar som riskerat livet för att ta sig in i det fort som Europa är. När han bara var 16 år tog han med sig sin lillebror i en båt från Marocko i hopp om ett bättre liv. EK