People are often allergic to things such as nuts, dust or cats. Sandra’s allergy is a bit more unusual:  she is allergic to her mother, Anneli. A cute and a little goofy movie for the smallest children. DLAllergiska är människor oftast mot saker som nötter, damm eller katter. Sandras allergi är av det ovanligare slaget. Hon är allergisk mot sin mamma, Anneli. Gullig och lite knasig film för de minsta. DL