Amal is a thirteen year old refugee from Lebanon. He lives in Hanover and supports himself by selling drugs. He lives a lonely life in asylum housing. Then one day he meets a girl who seems able to change everything.Amal är en trettonårig flykting från Libanon som bor i Hannover och försörjer sig på att smuggla droger. Han bor på ett asylboende och lever ett ensamt liv. Tills en dag, då han träffar en flicka som verkar kunna ändra på allt.