Tove and Vera are neighbours. They each have a passion: potted plants and astronomy. It also seems that they have a budding passion of each other… But how will they dare to find the right path on the tricky road there? IATove och Vera bor vägg i vägg. De har var sin egen passion, krukväxter och astronomi, och tillsammans en möjligen spirande gemensam … Men hur ska de våga och hitta rätt på den krångliga vägen dit? IA