A deer and a rabbit live, play and fight with one another as drawn characters on a piece of paper. During an explosion, the deer is blown out of the paper – and becomes a real deer. The two friends discover that they really do live in separate worlds.En hjort och en kanin lever, leker och bråkar tillsammans som tecknade figurer på ett pappersark. När hjorten råkar ut för en explosion sprängs hen ut ur pappret – och blir en riktig hjort. Kompisarna upptäcker att de lever i två helt separata världar.