Adira and Farid, two paperless refugees, live in hiding somewhere in northern Sweden. They live in constant fear of being discovered, which has made Farid listless. Adira, on the other hand, has become a ninja.Adira och Farid, två papperslösa flyktingar som lever gömda någonstans i norra Sverige. De lever i ständig skräck för att bli upptäckta vilket har gjort Farid apatisk, Adira däremot har förvandlats till en ninja.