Life at home is difficult for the young and talented Magnus. A fact that he tries to hide from both his friends and his coach. His Dad refuses to admit that he has a problem with alcohol. However, in order to remain loyal to his Dad, Magnus does what is needed to keep the family together.Den unge hockeytalangen Magnus försöker dölja för kamraterna och tränaren att livet är svårt hemma. Hans pappa är inte villig att erkänna att han har ett alkoholproblem och av lojalitet till honom gör Magnus allt för att familjen ska hålla ihop.