Out on the secluded steppes of Mongolia, a green star falls from the heavens. Two children see it from their separate vantage points and begin to run towards it. It becomes a beautiful and hectic journey for both of them.

Tales & adventures, the Universe, geography
Ute på de ensliga stäpperna i Mongoliet syns en grön stjärna falla från himlen. Två barn får syn på den från varsitt håll, och de börjar springa mot stjärnan. Det bli en vacker och fartfylld resa för de båda barnen.

Sagor & äventyr, universum, geografi