The film follows some underage boys, currently in asylum housing, seeking asylum in Denmark. They are all waiting for a decision about their permanent residence permits from the authorities. Facing an uncertain future, long days can sometimes be unbearable.Vi följer några minderåriga asylsökande killars tillvaro på ett boende i Danmark. Samtliga väntar på besked om permanent uppehållstillstånd från myndigheterna. Inför en oviss framtid känns ibland de långa dagarna outhärdliga för killarna.