A young woman’s experiences of alienation and a feeling of being different. We accompany her to school, where she depicts her feelings through dance. An honest and poetic portrait about self-exploration. ML

School, dance, identityEn ung kvinnas berättelse om utanförskap och att känna sig annorlunda. Vi får följa med henne in i skolans värld, där hon gestaltar sina känslor genom att dansa. Ett ärligt och poetiskt porträtt om att söka sig själv. ML

SKOLA, DANS, IDENTITET