Gianenzo is Italy’s best junior at chess, chemistry, maths and singing. The final exams of compulsory school are fast approaching and the stress is taking its toll on the students. It is so important to be the best at everything. An epic fight against the other nerds in the class begins to take shape.Gianenzo är bästa junioren i landet på schack, kemi, räkning och sång. Grundskolans slutliga examen närmar sig och stressen gör eleverna till nervvrak. Det är livsviktigt att bli bäst. En episk strid mot klassens två andra äregiriga nerdar börjar.