A big stork goes hunting for frogs in the swamp. However the frogs bite back – literally! A colourful and funny animated short film about wild animals’ everyday life: the fight for survival.En svart stork går på jakt efter grodor i träskmarken, men grodorna vill bita tillbaka – bokstavligen! En färgstark, rolig och atmosfärisk tecknad kortis om de vilda djurens vardag: kampen om överlevnad.