Nader is running around in a small village in Tunisia where he lives. Ahead of Eid, he goes into town with his father and sees a nice pair of shoes in a store. He wants them more than anything else – but the family cannot afford them. CMNader springer runt i den lilla byn i Tunisien där han bor. Inför den årliga högtiden eid åker han in till stan med sin pappa och ser ett par fina skor i en affär. Han vill ha dem mer än allt annat – men familjen har inte råd. CM