Ima and Meloo are putting up a bird’s nest in a tree with their parents. When their parents have climed up into the tree, the wind suddenly sweeps the ladder away. What do Ima and Meloo do to get their parents down? TCIma och Meloo sätter upp fågelbon i ett träd med sina föräldrar. När deras föräldrar är uppe i trädet, blåser plötsligt den fastspikade stegen bort. Hur ska Ima och Meloo bära sig åt för att få ner sina föräldrar? TC