Melker knows that life is at its best when his best friend Ann kisses him on the last day of the summer holidays. When school starts again, a new guy Peter starts in their class and everything changes. EKMelker känner att livet är på topp när hans bästa kompis Ann pussar honom på sommarlovets sista dag. Men när skolan börjar igen kommer Peter, en ny kille, till klassen och allt förändras. EK