[:en]The tense atmosphere between a boy and his mum grows into a heated discussion about sensitive issues, in this family-based drama. Their relationship is defined by a mutual feeling of not being understood, and both of them want to be heard.

Relationships, identity, sex
[:sv]Mamma vet bäst är ett familjedrama där den spända stämningen mellan en kille och hans mamma växer fram till ett hetsigt samtal om ömmande ämnen. Deras relation präglas av en ömsesidig känsla av att inte bli förstådd och båda vill få sin röst hörd.

Relationer, identitet, sex – och samlevnad[:]