Greta and Gunnar have a hut. When they decide, one day, to meet at Greta’s house, Greta is expoed to someone grooming her on internet chat. Her first, curious steps exploring love get a hard blow. IAGreta och Gunnar har en koja ihop. När de bestämmer att träffas hemma hos Greta blir hon utsatt för gromning på chatten. Hennes första nyfikna trevanden för att undersöka kärleken får sig en hård törn. IA