Vilja must find out how Lo really feels for her or else it is not worth seeing each other anymore. But how does she feel herself, really? A film about power games in relationships and maintaining control.Vilja måste få svar på hur Lo egentligen känner för henne, annars tycker hon inte att det är värt att fortsätta ses längre. Men hur känner hon själv egentligen? Om maktspel i relationer och att behålla kontrollen.