Little vampire Kali dreams of playing with the other children in broad daylight. But as often is the case, the best place to make friends is somewhere completely different to where Kali thinks. A film with incredible animation! IADen lilla vampyren Kali drömmer om att få vara med i de andra barnens dagsljuslekar men som så ofta finns kanske den bästa gemenskapen någon helt annanstans än där Kali tror… En makalöst fint animerad film! IA