Welcome to the 13-year-old Tyra’s world! She is politically engaged and full of dreams and philosophical thoughts. She gives us her views on life and conveys the perpetually topical message that everyone can be whatever they want to be. DLVälkommen in i 13-åriga Tyras värld! Politiskt engagerad, full av drömmar och filosofiska tankar ger hon sin syn på livet och förmedlar ett ständigt aktuellt budskap om att alla får vara som de vill. DL