[:en]J is an inventor and lives on a deserted island. J dreams about travelling away over the sea on large whale. The only problem is that J only has a tiny goldfish. In search of a solution, J sneaks into the laboratory of another, much older, inventor.

Tales & adventures, animals & plants, right and wrong[:sv]J är uppfinnare och bor på en ödslig ö. J drömmer om att åka iväg över havet på en stor val. Det enda problemet är att hen bara har en liten guldfisk. J smyger sig in på en annan, mycketäldre uppfinnares labb för att se vad hen kan hitta.

Fantasi & äventyr, djur & växter, rätt & orätt[:]