Some kids from a childrens home interact with each other in a landscape of concrete and asphalt. Adriana tells a story, Camille moans, and Océane tries to get her doll to talk. A documentary film which is hard to describe, loosely based on the life of renaissance poet Isabella Morra. DL

Existential questions, identity, social issuesNågra ungar från ett barnhem interagerar med varandra bland betong och asfalt. Adriana berättar en historia, Camille gnäller och Océane försöker få sin docka att prata. En svårbeskriven dokumentärfilm löst baserad på renässans­ poeten Isabella Morras livshistoria. DL

LIVSFRÅGOR, IDENTITET, SAMHÄLLSFRÅGOR