A Swedish family is on a short visit to Morocco. They’ve taken a tourist bus from Spain. They discover Tangier, the bustling harbour city opening onto the Straits of Gibraltar. Mehdi is a street child from Tangier who comes across the family, and their fates intertwine during the space of a few warm summer hours. TK

Socail issues, right and wrong, family lifeEn svensk familj är på kortbesök i Marocko. De har åkt med en turistbuss från Spanien. De upptäcker Tanger, den myllrande hamnstaden vid Gibraltarsundet. Mehdi är ett gatubarn från Tanger som träffar på familjen och deras öden kommer att korsas under några varma sommartimmar. TC

SAMHÄLLSFRÅGOR, RÄTT & ORÄTT, FAMILJELIV