Six-year Margaux’s parents are going to separate. Dad packs his belongings into the car and is ready to leave. Before he goes, dad and daughter spend the day together.Sexåriga Margaux’ föräldrar ska separera. Pappa packar ut i bilen och är redo att lämna hemmet, men innan han åker, spenderar pappa och dotter dagen tillsammans.