Arthur is afraid of the dark and is scared to go to the bathroom at night. When his grandmother, who suffers from dementia, comes to visit, he finds a way to get around the problem. What he does not expect are the terrible consequences. TCArthur är mörkrädd och vågar inte gå till toaletten på natten. När hans dementa mormor kommer på besök finns det ett sätt att komma runt problemet. Vad han inte anar är vilka förskräckliga konsekvenser detta har. TC