A mysterious grown-up, Johan, sits in the bushes watching a house. Without warning, a little girl, Malin, approaches him from behind. She is out playing and is wondering why he is sitting there. They begin a conversation that affects their views on friendship. TCDen vuxne, mysiske Johan sitter bland buskarna och spejar på ett hus. Utan förvarning kommer den lilla tjejen Malin fram till honom bakifrån. Hon leker och undrar varför han sitter där. De påbörjar en konversation som påverkar deras syn på vänskap. TC