[:en]In the attic of the family’s new house, Hilma, who is deaf, finds a tape recorder, and starts recording her surroundings. In a world which communicates with sound, the tape recorder is her attempt to make herself understood. VJ[:sv]På vinden i familjens nya hus hittar döva Hilma en bandspelare och börjar spela in sin omgivning. I en värld som kommunicerar med ljud blir bandspelaren hennes försök att göra sig förstådd. VJ[:]