Herman lives in peace with his teddy bear inside a large tree. Suddenly an intruder appears.  Herman throws the intruder out but soon realises that he must embark on a rescue mission. A sweet film about friendship and the importance of being inclusive.Herman bor i lugn och ro med sin nalle inuti ett stort träd när det plötsligt kommer en inkräktare. Herman slänger ut hen men inser snart att han måste ge sig ut på ett räddningsuppdrag. Söt film om vänskap och vikten av att vara inkluderande.