Therese and John are at a party and are about to do ’it’ for the first time. They go out into the woods. The pressure and expectations are high and when John can’t get it up, the situation becomes both annoying and embarrassing. DLTherese och Johan är på fest och ska göra det för första gången. De går ut i skogen. Pressen och förväntningarna är stora och när Johan inte får upp den, blir situationen både jobbig och pinsam. DL