Love is great and beautiful. But the uncertainty that it brings of the other person’s feelings can also be painful. In “Första, största kärleken”, we follow two 16-year-old friends, Lollo and Coco, and their emotions during a summer in Stockholm. HSKärleken är stor och vacker. Men också plågsam med sin ovisshet om den andres känslor. I “Första, största kärleken” följer vi de två 16-åriga kompisarna Lollo och Coco och deras känsloliv under en sommar i Stockholm. HS