Fifteen-year-olds John and Niclas are friends. Before having any sexual contact with girls, they decide that need a little practice. A frank and fun film about the uncertainty around sexual identity during adolescence. TSSLivet är en fest för Clara. Hon super och har sex. Allt tycks handla om att vara fri och göra vad en vill. Frågan är om det finns en gräns för vad som är okej och om den är på väg att överskridas? DL