[:en]We meet skater girl Sonia. An upbeat short documentary from Malmö, about being yourself and claiming space in an arena which has previously been dominated by boys.

Gender roles, sport, equality[:sv]Vi möter skatertjejen Sonia. En peppig kortdokumentär från Malmö om att kunna vara sig själv och ta plats på en arena som tidigare dominerats av killar.

Könsroller, idrott, jämställdhet[:]