12-year-old Dyab is a Kurdish Yazidi boy living in a refugee camp after Islamic State’s terrible attacks on the villages of the Sinjar Mountains. Dyab dreams of becoming a director in order to tell the whole world about the history and suffering of his people. TSS

Social issues, politics, human rights12­-åriga Dyab är en kurdisk yazidisk pojke som bor i flykt­ ningläger efter Islamiska statens förfärliga angrepp på byarna vid Sinjarbergen. Dyab drömmer om att blir regissör för att berätta om sitt folks historia och lidande för hela världen. TSS

SAMHÄLLSFRÅGOR, POLITIK, MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER