Lilla Lora and Hund (Dog) arrive at a remote monastery. Hund is not allowed to be there, so the nuns get rid of him. When Lora is not allowed to grieve, she decides to become a dog herself and break all the house rules. TSSLilla Lora och Hund kommer till ett avlägset kloster. Hund får inte vara där och nunnorna gör sig av med den. När Lora inte får sörja bestämmer hon sig för att själv bli hund och samtidigt bryta mot husets alla regler. TSS