Brothers Pablo and Martin wander through the area where they live. When they find a dead bird, the younger brother starts asking questions about their dad. A dreamy, low-key film about fears and desires.Bröderna Pablo och Martín vandrar genom området där de bor. När de hittar en död fågel väcks en massa frågor om deras pappa hos den yngre brodern. En drömlik, lågmäld film om rädslor och önskningar.