A little lamb is jumping around all alone in the woods. When you’re on your own, everything can seem scary. Even in the clouds you can see scary things or you can choose to see your friends, because then loneliness doesn’t seem so scary after all.Ett litet lamm hoppar ensamt omkring i skogen, när man är själv kan allt vara läskigt. Till och med i molnen kan man se skrämmande saker. Eller så kan man välja att se sina kompisar och då känns ensamheten inte så farlig.