The obvious fun thing for the teenagers living in the area around the Dom Luis I Bridge in Porto is to jump into the river from it. Leo has never done it but he’s tired of being seen as a nerd and there is a certain girl he wants to impress.

Det självklara nöjet för tonåringarna som bor i området runt Dom Luis I-bron i Porto är att hoppa från den ner i floden. Leo har aldrig gjort det, men han är trött på att uppfattas som en tönt och det finns en viss tjej han vill imponera på.