Ten-year old Chikara is trying hard to become a sumo wrestler and be just as successful as his Dad once was. His Dad’s expectations of him are sky-high and Chikara wants nothing more than to make his Dad proud of him. It is not easy.Tioårige Chikara kämpar för att bli sumobrottare och lika framgångsrik som hans pappa var en gång i tiden. Pappans förväntningar på sonen är skyhöga och Chikara vill inget hellre än att hans pappa ska vara stolt över honom. Det är inte enkelt.