Ella’s friends are preoccupied with fashion and Instagram-ing selfies. Ella wants to be more like them but her parents do not understand why she has to have new clothes. A heartbreaking film about the pressures of fashion and friends among a group of nine year old girls.

Ellas kompisar är upptagna av mode och att instagramma selfies. Ella vill gärna vara mer som dem, men hennes föräldrar förstår inte varför hon måste ha nya kläder. Hjärtskärande om modehets och grupptryck bland några flickor i nioårsåldern.