Fifteen-year-olds John and Niclas are friends. Before having any sexual contact with girls, they decide that need a little practice. A frank and fun film about the uncertainty around sexual identity during adolescence. TSSBästa kompisarna John och Niclas är 15 år. De bestämmer sig för att de borde skaffa sig lite övning inför en eventuell sexuell kontakt med tjejer. Naturligt och roligt om osäkerheten kring den sexuella identiteten under tonåren. TSS