It’s the summer holidays and 11-year old Maria has stopped talking. Instead of going to football practice she secretly spends time in her grandmother’s empty apartment, thinking about life and death.

Det är sommarlov och elvaåriga Maria har slutat prata. Istället för att gå på fotbollsträningar spenderar hon, i hemlighet, tid i farmors tomma lägenhet där hon funderar på livet och döden.