Two children meet at a family dinner and we follow them closely. A low-key film told from a child’s perspective which gently reflects the tensions in a family and catches the little details of childhood.Två barn träffas vid en släktmiddag och vi får följa dem på nära håll. Lågmäld film, helt berättad ur barnens perspektiv, som varsamt återger spänningarna i en familj och fångar de små detaljer som hör barndomen till.