Jason is twelve years old and has long been bullied at school. He looks upon his classmates as black and white chess pieces, some of which are his enemies and others his friends. Now the class is to put on a play about bullying.Jason är tolv år och har länge blivit mobbad i skolan. Han ser på sina klasskamrater som svarta och vita schackpjäser, där vissa är hans fiender och andra är hans vänner. Nu ska klassen tillsammans sätta upp en pjäs om mobbning.