Astrid and her friends are practicing ski jumping in the dark winter evenings. One day one of the girls falls over when she lands. Astrid is standing by the ski lift alone, watching the ambulance drive off with her friend. Does Astrid dare to jump again after seeing her friend get hurt? Bita ihop is a film about overcoming one’s fears.Astrid och hennes kompisar tränar backhoppning under mörka vinterkvällar. En dag ramlar en av tjejerna i landningen. Astrid står ensam vid liften och ser sin vän åka iväg i ambulansen. Ska Astrid lyssna på viljan att fortsätta eller klumpen i magen?